Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn – czy jest możliwe i komu przysługuje?

Według Ustawy o podatku od spadków i darowizn – istnieje możliwość zwolnienia z podatku, jeżeli darowizna przekazywana zostaje tak zwanej “zerowej grupie podatkowej”, czyli prawo do nieopodatkowanego spadku ma:

  • małżonek
  • dzieci i wnuki
  • rodzice i dziadkowie
  • rodzeństwo
  • ojczym i macocha

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2018 roku zwolniło z obowiązku płacenia podatku wszystkie osoby, które spadek lub darowiznę otrzymują na konkretny cel, nawet jeżeli jego skutkiem będzie wzbogacenie się. Wprowadzona zmiana może dla podatników być prawdziwą rewolucją. Odtąd najbliższa rodzina nie ma już obowiązku dzielić się z Urzędem Skarbowym darowizną ani płacić podatku za otrzymany spadek. Interpretacja sądu jest jednak liberalna. Stwarza możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, jednak za pomocą ustanowionych przez darczyńcę poleceń. Na obecny czas zgodnie z regulacją Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie można skorzystać z optymalizacji, pod warunkiem, że w odpowiedni sposób zostanie taka sytuacja w dokumencie, który stanowi podstawę do przekazania darowizny.