Zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży

Kobieta, która jest w ciąży ma prawo do wykorzystania 270 dni zwolnienia lekarskiego, co daje 9 miesięcy, a więc może okazać się, że przez całą długość ciąży kobieta będzie przebywała na zwolnieniu. Jeśli kobieta zachoruje w trakcie ciąży to zachowuje ona prawo do 100% świadczenia chorobowego. 

Urlop macierzyński rozpoczyna się od dnia porodu. Na wniosek pracownicy może on rozpocząć się już przed porodem, ale nie wcześniej niż 6 tygodni przed planowanym dniem porodu.

Przebywając na zwolnieniu lekarskim w trakcie ciąży, zasiłek chorobowy zostaje wypłacany na takich samych zasadach, jak w przypadku innych powodów niezdolności do pracy:

  • przez 33 dni w roku pracownica, która nie ukończyła 50 roku życia otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy,
  • 34 dnia otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W aktualnym stanie prawnym nie ma obowiązku dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciąże. Uznaje się, że dostarczenie zwolnienia lekarskiego z kodem B* jest wystarczające i wiążące pracodawcę. Od tego momentu pracownica zostanie objęta ochroną. O ciąży można powiadomić przełożonego w dowolnym terminie, ponieważ w tym zakresie nie ma żadnego terminu.

Kod B* – zwolnienie lekarskie, które zawiera literę B symbolizuje, że kobieta jest w ciąży. Jest to umownie przyjęta litera i oprócz kodu B na dokumencie, nigdzie nie trzeba umieszczać informacji o ciąży.