Zmiany w CIT 2021

Rok 2021 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych rozpoczął się od licznych zmian. Wprowadzono CIT do spółek komandytowych i części spółek jawnych, ustanowiono obowiązek sporządzania sprawozdań ze strategii podatkowej, jednak to nie wszystko.

Dotychczas spółki komandytowej i jawne nie były podatnikami ani PIT ani CIT. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych spocznie na wszystkich spółkach komandytowych i części spółek jawnych. Będą miały one możliwość korzystania z obniżonej stawki CIT (9%) zamiast podstawowych 19%, przy spełnieniu określonych warunków.
Nowym obowiązkiem podatkowych grup kapitałowych, a także podatników, których dochody przekroczyły 50 000 000 euro jest sporządzanie strategii podatkowej i podawanie jej do publicznej wiadomości.
Z pierwszym dnie 2021 roku dla spółek kapitałowych pojawiła się nowoczesna forma opodatkowania, czyli ryczałt od odchodów spółek kapitałowych, a inaczej estoński CIT. Ta forma opodatkowania pozwala podmiot na opłacanie podatku dopiero w momencie dokonywania wypłaty zysków ze spółki. Estoński CIT promuje inwestycje i uproszczone zasady rozliczeń podatkowych.