Zgłoszenie członka rodziny zatrudnionego do ZUS

Warto pamiętać, że w określonych przypadkach mamy obowiązek zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również członków rodziny zatrudnionego. Popularne przypadki dotyczą małżonka, czy też dzieci, jednak warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami i kryteriami podlegania przez spokrewnione z pracownikiem lub zleceniobiorcą osoby pod system ubezpieczeniowy, bowiem jest ich całkiem sporo.

Nie w każdym przypadku zgłoszenie członka rodziny do ZUS będzie możliwe. Kluczowe są dla przedsiębiorcy informacje uzyskane od samego zatrudnionego – należy dołożyć wszelkich starań, aby były one aktualne i zgodne z normami ustalonymi przez prawo. Formularz rejestracji członków w ZUS, to druk ZCNA.

Należy też pamiętać, że jeśli prawo poszczególnych osób do ubezpieczenia ustanie, trzeba je na czas wyrejestrować. Przedsiębiorca musi więc kontrolować stan rzeczy na bieżąco.