Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej?

Podatek od sprzedaży detalicznej to inaczej świadczenia, płacone od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę. Danina opodatkowuje przychód ze sprzedaży detalicznej na rzecz konsumenta, a zatem także na przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników objętych ryczałtem. Zgodnie z ustawą przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje także należnego VAT-u. Stawki należnego podatku wynoszą 0,8% podstawy opodatkowania oraz 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania.

Sejm jednak z czasem wprowadził ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu zawieszenie tego rodzaju świadczenia. Według niektórych Państw taka konstrukcja może faworyzować i wywyższać mniejsze sklepy, co mogło zostać uznane za pomoc publiczną. Komisja także przyznała. że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy publicznej. Dzięki progresywnym stawkom mniejsze sklepy mogły mieć przewagę nad jej konkurentami. Rozstrzygnięcie sporu dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej nie zostało jeszcze do końca wyjaśnione, jednak wciąż temat jest poruszany. Na tą chwilę ustawa ma zawiesić podatek do końca 2019 roku.