Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przepisy Ustawy o Rachunkowości jasno i konkretnie określają sposób ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorcy zobowiązani do tej formy prowadzenia księgowości (sprawdź kogo zobowiązuje ustawa do prowadzenie pełnej rachunkowości) powinny zapoznać się w regulacjami związanymi z ewidencją w postaci ksiąg rachunkowych. Istotnie należy zaznaczyć, że łamanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych naraża na konsekwencje prawne.

Jakie obowiązują zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych?
1. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób rzetelny, aby zapisy w nich zawarte przedstawiały rzeczywisty stan podmiotu.
2. Zapisy w księgach rachunkowych powinny być bezbłędne oraz zachowywać ciągłość zapisów wraz z poprawnością działań stosowanych procedur obliczeniowych.
3. Księgi rachunkowe powinny być sprawdzalne, czyli umożliwiające weryfikację poprawności danych.
4. Ewentualne błędy w zapisach księgowych poprawia się poprzez przekreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej lub przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodów korygujących błędne zapisy.

Właściciele spółek z o.o. oraz pozostałych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych często decydują się na pomoc specjalistów, którzy w ich imieniu dopełniają niezbędnych formalności narzuconych przepisami Ustawy o Rachunkowości.