Zarząd sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny to osoba wyznaczona do tymczasowego prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Osoba wyznaczona przez przedsiębiorcę do pełnienia danej funkcji musi wyznaczyć na to zgodę.

Zarządca sukcesyjny musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może mieć zasądzonego zakazu prowadzenia firmy.

Jeżeli przedsiębiorca nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego przed śmiercią, wówczas powołać może go małżonek przedsiębiorcy jeżeli przysługuje mu udział w spadku bądź spadkobierca ustawowy. Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego ustaje po dwóch miesiącach po śmierci przedsiębiorcy.

Osoba powołana na zarządcę sukcesyjnego musi złożyć przed notariuszem oświadczenie.

Zarząd sukcesyjny trwa do momentu podziału spadku, a więc rozstrzygnięcia o losie przedsiębiorstwa. Jeśli spadkobiercy zdecydują się na kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa wówczas będą musieli utworzyć swoje działalności gospodarcze.

Po śmierci przedsiębiorstwo musi posługiwać się nazwą firmy wraz z dopiskiem “w spadku”.