Zaliczki na CIT

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych np. spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji czy spółek z grup kapitałowych.

Podatnicy CIT muszą samodzielnie wyliczać wysokość podatku oraz opłacać go w wyznaczonym terminie. W trakcie roku podatkowego podatnik musi płacić zaliczki na podatek dochodowy. Może jednak zdecydować czy wpłata zaliczki na CIT-8 będzie dokonywana co miesiąc ( do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) czy raz na kwartał ( do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który wpłacana jest ta zaliczka).

Przedsiębiorcy zaliczki te powinni wpłacać na indywidualny mikrorachunek podatkowy – numer rachunku można sprawdzić w generatorze na stronie Ministerstwa Finansów.

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji CIT-8 w której widoczne są wszystkie kwoty wpłaconych wcześniej zaliczek.