Zalety uproszczonej księgowości

Uproszczona ewidencja księgowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą samodzielnie zajmować się księgowością. Jak sama nazwa wskazuje ta forma ewidencji księgowej nie wymaga od przedsiębiorców posiadania bogatej wiedzy z zakresu prawa, księgowości i podatków.

Przedsiębiorcy prowadzący księgowość uproszczoną zobowiązani są do podawania podstawowych informacji na temat prowadzonej działalności. Skorzystaj z tej formy mogą wyłącznie właściciele małych podmiotów nie generujących dużych zysków. Warto również wspomnieć tutaj zarówno o osobach fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność oraz spółkach cywilnych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekraczają kwoty 2 milionów euro w danym roku podatkowym.

Zalety uproszczonej księgowości:
– wygodna forma ewidencji księgowej
– prosty system księgowania
– możliwość samodzielnego wypełniania obowiązków księgowych
– mniej formalności księgowych

Oczywiście mimo tego, że uproszczona księgowość daje możliwość samodzielnego księgowania, warto zdecydować się na prowadzenie uproszczonej księgowości w Warszawie przez specjalistów. Dlaczego? Skorzystanie z tego rozwiązania sprawia, że przedsiębiorcy mogą skoncentrować swoją uwagę na rozwoju działalności.