Wynagrodzenie osobowe i nieosobowe

Jednym z ważniejszych działów w przedsiębiorstwie, jest dział kadr i płac, który jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kwestiami związanymi z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników.

Nie da się jednak ukryć, iż głównym obowiązkiem działu kadrowego jest wypłata wynagrodzeń pracowników za pracę, którą wykonali w danym okresie czasu.

Spośród wynagrodzeń, możemy wyróżnić:
– wynagrodzenia osobowe, czyli tzw. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wykonywany staż pracy, praca w godzinach nadliczbowych, premie, nagrody, ekwiwalenty za urlop, odszkodowania itp.,
– wynagrodzenia bezosobowe, które wypłacane są na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, za udział w komisjach, zarządach, jury, na podstawie umowy cywilnoprawnej itp.,
– honoraria, czyli środki pieniężne wypłacane artystom lub autorom z tytułu korzystania z utworu, twórcom za zarządzanie prawami autorskimi, a także za badania naukowe i badawczo-rozwojowe.