W jaki sposób złożyć czynny żal?

Na swoim blogu wspominaliśmy już o tym czym jest czynny żal, kiedy powinniśmy go złożyć oraz jakich formalności powinniśmy w związku z nim dopełnić aby spełnił on swoje zadanie. Dziś przedstawimy więcej informacji na temat tego w jaki sposób go sporządzić i jak złożyć.
Nie ma wzoru czynnego żalu, należy sporządzić go według uznania i zadbać o to aby zawierał takie informacje jak:

– dane podatnika,
– adresata (naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego)
– opis popełnionego czynu i okoliczności,
– wskazania osób związanych z popełnionym czynem,
– informacja o tym, że czyn został naprawiony lub termin, do którego podatnik zobowiązuje się go naprawić.
Czynny żal należy złożyć go do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub urzędu celnego. Można złożyć go w formie pisemnej, ustnie do zaprotokołowania lub elektronicznie. Dokument online, podpisany podpisem elektronicznym, można przesłać wysyłając pismo na skrzynkę e-PUAP lub przez platformę e-Urząd Skarbowy.

Ważne jest to, aby złożyć czynny żal zanim organ podatkowy udokumentuje wykroczenie czy przestępstwo i organ ścigania podejmie działania.