Urlop na żądanie

Komu przysługuje urlop na żądanie? W jakim wymiarze możemy z niego skorzystać? W jakich sytuacjach zostaje przyznany?

Skorzystanie z „urlopu na żądanie” możliwe jest w sytuacjach nagłych, które nie mogły zostać przez pracownika zaplanowane. Warto zaznaczyć, że pracodawca nie powinien nalegać na przedstawienie powodu absencji.

Wolne na żądanie – w jakich przypadkach?
– śmierć bliskiego (bez możliwości skorzystania z urlopu okolicznościowego)
– nagła choroba pracownika lub członka rodziny;
– awaria transportu;
– nagłe złe samopoczucie;
– inne sytuacje losowe;

Do skorzystania z urlopu na żądanie uprawniony jest pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Urlop na żądanie – ile dni do wykorzystania?
Wymiar urlopu na żądanie wynosi maksymalnie 4 dni (wykorzystanie tych dni pomniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego).

Urlop na żądanie – wynagrodzenie
Warto zaznaczyć, że za dni urlopu na żądanie przysługuje wynagrodzenie na takich samych zasadach jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.