Uproszczona księgowość

ksiegowosc-warszawa
cze 15 2018
admin

Uproszczona księgowość przeznaczona jest dla osób fizycznych oraz spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i spółek cywilnych osób fizycznych, u których osiągane przychody nie przekraczają określonej przepisami wysokości.

Naszym klientom oferujemy także prowadzenie uproszczonej księgowości w Warszawie, w tym m.in.:

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pełna oferta)
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– sporządzanie deklaracji VAT,
– przygotowywanie rozliczeń rocznych.

Uproszczona księgowość Warszawa to usługa, którą świadczymy również zdalnie dla osób z całej Polski.