Uproszczona księgowość w Warszawie – kiedy można z niej skorzystać?

Prowadzenie firmowej księgowości w formie pełnej z całą pewnością należy do trudniejszych zadań, jakie wiążą się z własną firmą. Jakiś czas temu pojawiło się zielone światło dla przedsiębiorców w mikro i małych firmach, ponieważ ustawodawca dał możliwość korzystania z księgowości uproszczonej.

Na czym polega uproszczona księgowość w Warszawie i kiedy można z niej skorzystać?

Księgowość uproszczona, inaczej nazywana również małą księgowością. Od formy pełnej różni się zakres informacji, które podlegają pod ewidencję. W głównej mierze opiera się ona na prowadzeniu KPiR oraz ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego. Umożliwia to szybkie i sprawne załatwianie zobowiązań podatkowych. Uproszczona księgowość w Warszawie jest systemem na tyle intuicyjnym, że wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne jej prowadzenie.

Dla kogo jest uproszczona księgowość w Warszawie?
O możliwości prowadzenia małej, bądź pełnej księgowości nie decydują przedsiębiorcy, a aktualne przepisy prawa. Owa forma księgowości jest przeznaczona dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, bądź spółkę cywilną, których przychody netto nie przekraczają kwoty 2 000 000 euro w dany okresie podatkowym. Chcąc ową sumę przeliczyć na złotówki, pod uwagę należy wziąć średni kurs euro, który ustalany jest przez NBP na pierwszy dzień roboczy października.