Uproszczona ewidencja księgowa w firmie jednoosobowej

Strona główna

Jednym z dostępnych sposobów na prowadzenie ewidencji księgowej w jednoosobowej działalności gospodarczej jest uproszczona księgowość – podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR).

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi uproszczoną formę księgowości. Często nazywana jest „małą księgowością” z powodu mało skomplikowanych zasad ewidencji.

KPiR pozwala na rozliczenie się US w zakresie podatków.

W księdze przychodów i rozchodów (KPiR) obejmuje się następujące pozycje:

  • przychody
  • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
  • poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności
  • koszty prac badawczo-rozwojowych

Ten sposób księgowości może być również prowadzony w spółkach cywilnych, partnerskich oraz jawnych.

Uproszczona forma księgowości może być prowadzona pod warunkiem, że roczny przychód netto nie przekracza kwoty 2 000 000 euro.

KPiR powinna być przechowywana w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie jednostki. W przypadku prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe miejscem jej przechowywania może być biuro rachunkowe.

 

Oferta uproszczonej księgowości WARSZAWA to pomoc dla osób, które chcą bezpiecznie prowadzić swój biznes.