Umowa barterowa

Umowa barterowa jest umową wzajemną. Jej podstawowym założeniem jest odpłatność oraz ekwiwalentność. Znaczy to, że strony umowy muszą ustalić, by wartość towarów lub usług była określona tak, żeby w wyniku wymiany bilans tej transakcji był równy zero.

Umowa barterowa pozwala uwolnić się od towaru, który zalega w magazynie i otrzymać coś innego. To też dobry sposób na przeprowadzenie transakcji, gdy nie jesteśmy w stanie rozliczyć ich gotówkowo.

Umowa barterowa powinna zawierać następujące elementy:

  • datę,
  • miejsce zawarcia,
  • ilość i jakość.

Dodatkowo można określić zasady postępowania, jeśli barter nie zostanie wykonany albo będzie wykonany nieprawidłowo. Podstawą umowy barterowej jest właściwa wycena świadczeń.