Ubezpieczenie ZUS

Kontaktów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie uniknie żaden przedsiębiorca. Są oni zobowiązani do opłacania składek ubezpieczeniowych zarówno za siebie, jak i zatrudnionych przez siebie pracowników. Obowiązek ten powstaje już w momencie rozpoczęcia działalności. Od tego momentu przedsiębiorca musi regulować składki za ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i chorobowe.

Przedsiębiorca rejestrując swoją działalność za pomocą CEIDG-1 automatycznie jest zgłaszany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby jednak zgłosić konkretne kody ubezpieczeń należy złożyć formularz ZUS-ZUA.

Niektórzy przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą opłacać składki do ZUS w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mały ZUS dotyczy jednak wyłącznie ubezpieczenia społecznego. Składka ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje niezmieniona.

Niższe składki można opłacać wyłącznie przez 24 miesiące. Okres zawieszenia działalności nie wydłuża tego czasu.