Tag: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie członka rodziny zatrudnionego do ZUS

lut 13 2020
admin

Warto pamiętać, że w określonych przypadkach mamy obowiązek zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również członków rodziny zatrudnionego. Popularne przypadki dotyczą małżonka, czy też dzieci, jednak warto zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami i kryteriami podlegania przez spokrewnione z pracownikiem lub zleceniobiorcą…

Kogo może objąć ubezpieczenie zdrowotne?

sty 04 2019
admin

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny uznaje się: dziecko własne, dziecko małżonka, wnuka lub dziecko, dla którego ustanowiono opiekę, rodzinę zastępczą do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej…