Tag: zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny

gru 18 2018
admin

Zarządca sukcesyjny to osoba wyznaczona do tymczasowego prowadzenia działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Osoba wyznaczona przez przedsiębiorcę do pełnienia danej funkcji musi wyznaczyć na to zgodę. Zarządca sukcesyjny musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może mieć zasądzonego…