Tag: ubezpieczenie zdrowotne

Kogo może objąć ubezpieczenie zdrowotne?

sty 04 2019
admin

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członka rodziny uznaje się: dziecko własne, dziecko małżonka, wnuka lub dziecko, dla którego ustanowiono opiekę, rodzinę zastępczą do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej…