Tag: prowadzenie KPiR

Spis z natury na dzień rozpoczęcia

lis 29 2020
admin

Firma prowadząca ewidencję księgową na podstawie księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzać spis z natury: - na dzień 1 stycznia, - na koniec każdego roku obrotowego, - na dzień rozpoczęcia działalności, jeśli wypadnie w trakcie roku obrotowego, - w…