Tag: podatek

Zaliczki na CIT

paź 29 2021
admin

Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych np. spółek z o.o., spółek akcyjnych, fundacji czy spółek z grup kapitałowych. Podatnicy CIT muszą samodzielnie wyliczać wysokość podatku oraz opłacać go w wyznaczonym terminie. W trakcie roku podatkowego podatnik musi płacić…

PIT-28 do 1 marca 2021

lut 15 2021
admin

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-28? W jakim terminie należy dopełnić tego obowiązku? Deklaracja PIT-28 składana jest przez podatników dokonujących rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: - osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od…

Czym jest podatek katastralny?

cze 24 2019
admin

Podatek katastralny to jeden ze sposobów opodatkowania nieruchomości. Aby go wyliczyć, ustalić należy wysokość podatku, która uzależniona jest od wartości katastralnej nieruchomości. Mówiąc prościej - im większa wartość danej nieruchomości, tym większa będzie kwota świadczenia zapłaconego na rzecz państwa. Taka…

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej?

maj 13 2019
admin

Podatek od sprzedaży detalicznej to inaczej świadczenia, płacone od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę. Danina opodatkowuje przychód ze sprzedaży detalicznej na rzecz konsumenta, a zatem także na przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników objętych ryczałtem. Zgodnie z…

Kto podlega podatkowi od darowizn?

kw. 15 2019
admin

Darowizny, ze względu na swoją postać podlegają obowiązkowi podatkowemu. Obdarowany, zgodnie z ustawą o podatku od spadku i darowizn zobowiązany jest zapłacić tytułem otrzymania danej kwoty pieniężnej lub przedmiotu świadczenia do organu podatkowego. Wysokość podatku uzależniona jest m.in. od stopnia…