Tag: podatek od marketów

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej?

maj 13 2019
admin

Podatek od sprzedaży detalicznej to inaczej świadczenia, płacone od nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę. Danina opodatkowuje przychód ze sprzedaży detalicznej na rzecz konsumenta, a zatem także na przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników objętych ryczałtem. Zgodnie z…