Tag: odpis aktualizujący

Kiedy możliwe jest zastosowanie odpisu aktualizującego należności?

sie 12 2019
admin

W toku wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może wystawiać wszelkiego rodzaju faktury i rachunki, na podstawie których powstają należności. Część z nich ma jednak odroczony termin zapłaty, a jego przekroczenie wywołuje problemy z utratą płynności finansowej. Wszelkie należności, jakich spłata jest…