Tag: leasingodawca

Odpowiedzialność za szkody w ramach leasingu

mar 04 2019
admin

Wszelkie kwestie dotyczące leasingu zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Dotyczy to również sytuacji, w których doszło do uszkodzenia przedmiotu umowy. Leasingodawca nie jest zazwyczaj odpowiedzialny za wady rzeczy, która oddawana jest w leasing osobie korzystającej, czyli leasingodawcy. Jedynym wyjątkiem jest…