Tag: księgowość pełna

Księgi rachunkowe

sie 06 2018
admin

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę główną ! Na księgi rachunkowe składają się dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów. 1. Dziennik służy do zapisywania…