Tag: indywidualny rachunek podatkowy

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

kw. 28 2020
admin

Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będą dokonywane na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego.  Struktura…