Tag: Fundusz Pracy

Kiedy nie musimy płacić Funduszu Pracy?

paź 11 2019
admin

Fundusz Pracy to instytucja, której celem jest łagodzenie skutków bezrobocia. Obecnie budżet funduszu to składki płacone przez pracodawców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Pieniądze te przeznacza się m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, finansowanie robót publicznych, szkolenia i kursy dla…

Fundusz Pracy

sie 26 2019
admin

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki. Co to jest Fundusz Pracy i jakie ma zadania? Jest to instytucja działająca w Polsce od 1 stycznia…