Tag: faktura VAT-RR

Jak ująć fakturę VAT RR w ewidencji księgowej?

mar 25 2019
admin

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT i kupują płody rolne od rolnika ryczałtowego mają obowiązek wystawienia faktury VAT-RR. Dokument powinien być wystawiony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Formularz powinien zawierać m.in. imię i nazwisko dostawcy…