Tag: e-zwolnienie lekarskie

E-zwolnienia chorobowe

mar 26 2020
admin

Zwolnienia lekarskie (L4) w formie papierowej przeszły do lamusa. Zostały zastąpione przez nowoczesne e-zwolnienia. Zmiany te weszły w życie w lipcu 2018 r.. Zmiany te objęły wszystkich płatników, bez względu na to, ilu zatrudnia się pracowników. Na samym początku e-zwolnienia…