Stawki ryczałtu w 2021 roku

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123). zostały zmienione stawki ryczałtu, których wysokość obowiązuje od stycznia 2021 roku.

Warto również zaznaczyć o modyfikacji definicji wolnych zawodów. Zgodnie z nowymi zasadami katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z ryczałtu został poszerzony.

Jakie obowiązują stawki?
Od stycznia obowiązuje osiem stawek ryczałtu:
– 17%
– 15%
– 12,5%
– 10%
– 8,5%
– 5,5%
– 3%
– 2%

Istotne jest również, że zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzono wiele istotnych rozwiązań wspierających przedsiębiorców w czasie pandemii.