Spółka martwa likwidacja

Właściciele podmiotów zobligowanych do prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych zobowiązani są do przygotowania i składania sprawozdań finansowych o sytuacji finansowej podmiotu. Dla KRS złożone sprawozdanie finansowe jest odpowiednią weryfikacją sytuacji podmiotu – czy nadal jest prowadzony, czy funkcjonuje na rynku. W sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone, KRS podejrzewa że dany podmiot nie jest prowadzony. To może skutkować wszczęciem postępowania likwidacyjnego.

Brak sprawozdania finansowego za 2 kolejne lata powoduje:

  • wezwanie podmiotu do złożenia zaległych sprawozdań finansowych
  • wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Warto tutaj podkreślić, że wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu kończy się wykreślenie spółki z rejestru, bez przeprowadzania procedury likwidacyjnej. Właściciel oczywiście zostaje poinformowany o wszczęciu postępowania i w terminie 14 dni od otrzymania informacji powinien przedstawić obecną sytuację podmiotu.

Spółka martwa likwidacja – czy zawsze właściciel otrzymuje informacje o wszczęciu postępowania?

W sytuacji, gdy w KRS nie ma informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu oraz brak danych na temat aktualnego adresu doręczenia – KRS ma prawo podjąć działania likwidacyjne bez informowania właściciela podmiotu.