Siedziba firmy

Siedziba firmy to miejsce, w którym można znaleźć przedsiębiorcę oraz dokumenty firmy, ale nie oznacza to, że jest w niej wykonywana działalność gospodarcza. 

Miejscem wykonywania działalności jest bowiem miejsce, w którym realizowane są działania firmy wynikające z prowadzonej przez nią działalności. Może to być zatem biuro, zakład produkcyjny w innym mieście, biura klientów w całym kraju lub mieszkanie podatnika, który wykonuje zlecenia zdalnie. 

Przedsiębiorca, który podał stałe miejsce wykonywania działalności, to miejsce najczęściej będzie rozumiane jako siedziba firmy. W przypadku, gdy tego nie zrobił i firma nie ma określonej siedziby, to do celów podatkowych służy adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. 

Warto wiedzieć, że za siedzibę firmy można podać adres swojego mieszkania, ale tylko w sytuacji, gdy jest to prywatne mieszkanie przedsiębiorcy lub właściciel mieszkania wyraził taką zgodę.