Sanepid w działalności gospodarczej

Obowiązkowi zgłoszenia swojej działalności w Sanepidzie podlegają przede wszystkim te firmy, które w szczególności mają wpływ na życie i zdrowie ludzi. Mowa o organizacjach działających między innymi w branżach: kosmetycznych, gastronomicznych, fryzjerskich, zdrowotnych. Żeby móc mówić o rozpoczęciu działalności w wymienionych wyżej obszarach trzeba uzyskać specjalne pozwolenie, które wydawane są na podstawie szczegółowej kontroli. Sanepid, po dokładnym zbadaniu siedziby danej jednostki oraz złożonej dokumentacji, wydaje pozytywną, bądź negatywną decyzję uprawniającą do prowadzenia firmy w danej branży. Odpowiedni wniosek należy złożyć do siedziby inspektora sanitarnego jeszcze przed rozpoczęciem statutowej działalności,

Szczególny wpływ Sanepidu na działalność gospodarczą widać w przypadku zakładów działających w branży gastronomicznej. W tym przypadku inspektor sanitarny czuwa nad zachowaniem odpowiednich zasad higieny i wydaje decyzję o wpisaniu przedsiębiorstwa do rejestru zakładów. Jest to poświadczenie, że w wyniku kontroli urzędników wszelkie normy higieniczne zostały zachowane.