Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi jedną z form podatku dochodowego. Polega na płaceniu stałej stawki podatku zależnej od wykonywanej działalności. Co ważne, dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki, których przychód roczny nie przekracza 250 000 euro.

Ryczałt ewidencjonowany obejmuje przychód, a nie jak w przypadku pozostałych form opodatkowania dochód. Oznacza to, że korzystając z ryczałtu uzyskanych przychodów nie możemy obniżyć o koszty ich pozyskania.

Największą zaletą ryczałtu jest niska stawka podatku oraz łatwa księgowość. Niestety wybierając ten wariant tracimy możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, a także korzystanie z ulg. Z formy tej nie możemy także zrezygnować w ciągu roku w przypadku, gdy okaże się ona dla nas niekorzystna.

Formularz odpowiedni dla ryczałtu to druk PIT-28. Należy złożyć go do ostatniego dnia roboczego stycznia roku, który następuje po roku rozliczanym w zeznaniu.