Różnice między notą księgową a notą korygującą

W przypadku otrzymania od kontrahenta dokumentu z błędnymi danymi lub niewywiązania się z umowy, przedsiębiorca może mieć wątpliwości czy w takiej sytuacji wystawić notę korygującą czy notę księgową. Warto więc dobrze wiedzieć czym są te dokumenty i czym się od siebie różnią.

Pierwsza różnica dotyczy tego, kto wystawia dokument
1. Notę korygującą wystawia nabywca
2. Notę księgową wystawia nabywca lub sprzedawca
Dokumenty te różnią się także typem
1. Nota korygująca=dokument korygujący
2. Nota księgowa=dokument rozliczeniowy jednostki
Zasadnicza różnica widoczna jest także w celu wystawienia dokumentów
1. Nota korygująca wystawiana jest w celu poprawienia błędu formalnego
2. Nota księgowa wystawiona jest w celu obciążenia nabywcy/sprzedawcy dodatkowymi kosztami

Dodatkowo nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez odbiorcę, co może odbywać się to listownie jak również mailowo.
W przypadku noty księgowej jej ujęcie w kosztach uzależnione jest od ustanowienia jej dowodem księgowym.

Nota korygująca służy poprawieniu błędu formalnego, natomiast nota księgowa rozliczeniu. Oznacza to więc, że są to dwa zupełnie odrębne typy dowodów księgowych i pełnią inną funkcję.