Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla kogo?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla kogo? W jakiej wysokości dodatkowe świadczenia dla rodziców?

RKO reguluje ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. Poz. 2270).

Celem wdrożenia dodatkowego kapitału jest pomoc rodzicom w pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodzin posiadających dwoje lub więcej dzieci. Ze świadczenia można korzystać już od stycznia 2022 roku.

Uzyskanie świadczenia w ramach RKO (Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego) obliguje do przygotowania i złożenia wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami do ZUS w formie elektronicznej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla kogo?

Ze świadczenia mogą skorzystać obywatele polscy oraz cudzoziemcy (pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 2 pkt 2 i ust. 2 ustawy o RKO).

Do złożenia wniosku niezbędne są:

  • numer PESEL (rodzica i dziecka)
  • adres email
  • polski numer telefonu
  • polski numer rachunku bankowego

Przyznanie świadczenia nie jest uwarunkowane wysokością dochodów.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – kto nie skorzysta?

Świadczenie nie przysługuje, gdy:

➪ dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

➪ rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;

➪ członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Biuro rachunkowe – pomoc w zakresie rejestracji firmy

 


📜 Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Warszawie:
▸ profesjonalne prowadzenie księgowości (pełna księgowość, uproszczona księgowość)
▸ obsługa kadrowo-płacowa
▸doradztwo podatkowe
▸ rejestracja spółek
▸ wirtualne biuro Warszawa
▸ aktualizacja danych KRS