Rodzaje dowodów księgowych

Dowody księgowe – podstawowe dokumenty, które potwierdzają zaistnienie operacji finansowych w firmie. Spełniają również funkcję dowodową. Poniżej prezentujemy dla Państwa podział dowodów księgowych.

1. Podział dokumentów ze względu na wystawcę
a) dowody obce
– faktury wystawione przez kontrahentów
– rachunki i faktury korygujące
– dokumenty wystawione przez jednostki zewnętrzne
b) dowody własne
– dowody własne zewnętrzne (np. faktury sprzedaży, deklaracje, potwierdzenia sald itp.)
– dowody własne wewnętrzne.

Podstawą do dokonywania zapisów w księgach rachunkowych mogą być również dowody zbiorcze, które stanowią zbiór pojedynczych dowodów. Możemy do nich zaliczyć np. polecenia księgowania. Również istotną kategorią dowodów księgowych są np. dowody korygujące (m.in. nota księgowa, faktura korygująca VAT).

W sytuacji, kiedy dowód obcy, który dokumentuje zaistniałą operację gospodarczą, nie może zostać do jednostki dostarczony na czas, istnieje możliwość, aby kierownik jednostki wystawił tzw. dokument zastępczy.

WAŻNE!
Obowiązująca ustawa o rachunkowości uwzględnia obecny postęp technologiczny, który uznaje dowody księgowe w formie zapisów elektronicznych.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!