Prowadzenie KPiR w Warszawie

KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów) jest często wybierana przez przedsiębiorców, którzy mają możliwość skorzystania z uproszczonego sposobu ewidencji księgowej i podatkowej. KPiR nie wymaga ogromnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. Kto może ją prowadzić?

KPiR może zostać wybrana przez właścicieli firm, którzy:
– rozliczają podatek na zasadach ogólnych według stawki podatkowej lub liniowo
– prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej czy spółki partnerskiej, a także przedsiębiorstwa w spadku
– przychody netto z działalności gospodarczej lub przychody spółki w poprzednim roku nie przekroczyły 2 milionów euro

Warto tutaj zaznaczyć, że Księga Przychodów i Rozchodów może być prowadzona również w sposób elektroniczny. Wybierając ten sposób ewidencji musimy pamiętać o obowiązku przygotowania odpowiedniej instrukcji informującej o tym w jaki sposób dokonywane są zapisy i jak można przeprowadzić kontrolę ich ewidencji.

Elektroniczna KPiR musi być prowadzona w sposób chronologiczny.

Przedsiębiorcy muszą zwracać szczególną uwagę na to, aby stan rzeczywisty pokrywał się z kwotami w KPiR.