PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe mają za zadanie wspierać osoby pracujące w gromadzeniu oraz pomnażaniu oszczędności na emeryturę. Celem utworzenia tego programu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli Polski.

Założenia PPK:

  • Powszechny system, w którym gromadzone na indywidualnych rachunkach PPK środki mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu.
  • Udział w systemie jest obowiązkowy dla pracodawców, ale jednocześnie dobrowolny dla osób zatrudnionych. Zapisy będą automatyczne, ale pracownik może z programu zrezygnować.
  • Rachunek PPK uczestnika zasilany jest wpłatami z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz z Funduszu Pracy. Konto prowadzi instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami.

Pracownicze Plany Kapitałowe prowadzone są w celu zachęcenia pracowników do systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę środków po osiągnięciu 60. roku życia.

Od kiedy PPK będzie obowiązywać?
– Od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające od 250 pracowników
– Od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
– Od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników
– Od 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych