Podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości oraz jej zalety

Zgodnie z aktualnym art. 2 Ustawy o rachunkowości zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, są:
– osoby fizyczne,
– spółki cywilne osób fizycznych,
– spółki jawne osób fizycznych,
– spółki partnerskie.

Poza tymi podmiotami, obowiązek ten nakładany jest na podmioty, które we wcześniejszym roku obrotowym osiągnęły przychód netto w wysokości co najmniej 2 000 000 euro po przeliczeniu na PLN. Odgórnie narzucony został obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
na spółki handlowe, spółki cywilne, gminy, powiaty, województwa itp.

Spośród zalet księgowości pełnej możemy wymienić:
– nabycie szczegółowych informacji odnośnie wszelkich przepływów pieniężnych, jak również transakcji zachodzących w firmie,
– precyzyjny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
– możliwość śledzenia zmian zachodzących w przedsiębiorstwie na podstawie prowadzonej ewidencji,
– możliwość wyliczenia przepływów pieniężnych w firmie, które obrazują to, jakimi środkami dysponuje firma,
– łatwe nabycie informacji, które mają wpływ na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy kondycji firmy.