Podatek VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to rodzaj podatku pośredniego obciążający konsumenta finalnego. Podatek ten ma być neutralny dla przedsiębiorców, dlatego mimo, że to oni zobowiązani są do jego rozliczania mają prawo do odliczenia jego wartości.

Podatnikami VAT-u są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Za podatników nie uznaje się organów administracji publicznej oraz urzędów administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

Przedmiot opodatkowania podatku od towarów i usług:
– odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
– eksport towarów,
– import towarów;
– wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.
– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wyróżniamy następujące stawki tego podatku:
– stawka podstawowa: 23%,
– stawki obniżone:
-> 8% stosowana między innymi przy sprzedaży robót budowlanych, gazet, czasopism, produktów farmaceutycznych,
-> 5% stosowana przy sprzedaży produktów spożywczych i rolnych,
-> 0% stosowana głównie w transakcjach zagranicznych.
– stawka zwolniona.

 

Zobacz również: Podatek liniowy