Podatek PIT i CIT – czy to te same podatki?

Podatki to obowiązkowe świadczenia, jakie w ciągu roku opłacają przedsiębiorcy i właściciele firm do Urzędów Skarbowych.

Podatek CIT jako podstawę opodatkowania uznaje dochody osób prawnych, czyli np. spółek lub przedsiębiorstw. Kwestię podatku dochodowego od osób prawnych dokładniej określają przepisy, które swoje zastosowanie posiadają w jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnych, w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz przedsiębiorstwach z siedzibą lub zarządem na terenie innego kraju. Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód, a w niektórych przypadkach także przychód. Dochód stanowi bowiem nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Podatek PIT natomiast obejmuje dochody, które uzyskują osoby fizyczne w ciągu roku podatkowego. Obowiązkowe i bezpośrednie świadczenie obejmuje wszystkie dochody. Rozliczenie następuje po każdym roku podatkowym. Stawki, jakie obejmują PIT wynoszą 18% i 32% – w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Różnice:

  • Podatek CIT dotyczy osób prawnych, a PIT fizycznych.
  • W przypadku osób prawnych podstawą opodatkowania są dochody spółki lub przedsiębiorstwa, a w PIT dochody, jakie uzyskują podatnicy w ciągu roku.

Podobieństwa:

  • Oba podatki dotyczą dochodu.
  • Dochód rozumiany jest tak samo w obydwu przypadkach.
  • Oba podatki objęte są kryteriami, na podstawie których można zostać zwolnionym z ich zapłaty.