Podatek na ryczałcie

Podstawowe zagadnienie związane z wyliczaniem podatku na ryczałcie to rozliczenie kosztów uzyskania przychodu lub składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kwota bazowa, od której wylicza się ten podatek oraz sytuacja, kiedy należy stosować równoległe dwie stawki do prawidłowego obliczenia podatku zryczałtowanego. 

Każda z tych kwestii podatkowych jest wprowadzona z zaledwie kilku stałych zasad. Po pierwsze: podatek zryczałtowany liczymy od przychodu. Po drugie: przychód do opodatkowania można pomniejszyć o składki społeczne. Po trzecie: koszty uzyskania przychodu przy podatku zryczałtowanym nie są znaczące. Po czwarte: w sytuacji wymogu stosowania kilku stawek ryczałtu, również składki ZUS odliczamy według ustalonej proporcji.

O co chodzi z podatkiem na ryczałcie w praktyce?

Podatek na ryczałcie jest jedną z czterech form, w ramach której opodatkowują się w Polsce osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Co ważne rozliczając tę formę podatku nie bierzemy pod uwagę kosztów, co oznacza, że podatek płacić będziemy na podstawie przychodu, nie zaś dochodu.

Czym jest podatek u źródła?