PIT-28 do 1 marca 2021

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-28? W jakim terminie należy dopełnić tego obowiązku?

Deklaracja PIT-28 składana jest przez podatników dokonujących rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
– osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem, oraz
– osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Termin składania: od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku, którego zeznanie roczne dotyczy (w tym roku z racji tego, że ostatni dzień lutego przypada na dzień wolny – ostateczny termin składania PIT-28 to 1 marca)

Warto zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie mają możliwości skorzystania z poniższych opcji:
– rozliczenie się z małżonkiem,
– skorzystanie z ulg prorodzinnych.

Wiele osób decyduje się na pomoc specjalistów biura księgowego, które w ich imieniu dopełni niezbędnych formalności.