Pełna księgowość w JDG

Przedsiębiorcy są zobowiązani do poprawnej ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasady zawarte w Ustawie o Rachunkowości. Sposób prowadzenia księgowości jest uzależniony od formy prawnej prowadzonej działalności. Czy pełna księgowość w JDG jest obowiązkowa? Kto musi prowadzić księgi rachunkowe? Czy księgi handlowe to skomplikowany sposób ewidencji księgowej?

Pełna księgowość to forma dostarczająca najbardziej rzetelnych i wiarygodnych informacji na temat sytuacji finansowej podmiotu.

Oprócz pełnej ewidencji księgowej wyróżniamy poniższe sposoby księgowań:

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta Podatkowa

 

Pełna księgowość – kto może z niej korzystać?

Księgi handlowe mogą być prowadzone przez każdą firmę funkcjonującą na rynku w Polsce. Warto zaznaczyć, że w określonych przypadkach obowiązuje pełna księgowość narzucona odgórnie przepisami prawa. 

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne
 • spółki komandytowe
 • proste spółki akcyjne
 • spółki komandytowo-akcyjne

Limit przychodów – pełna księgowość 2022

Pełna księgowość obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy osiągnęli roczny limit przychodu w wysokości 2 000 000 euro.

Od 1 stycznia 2022 roku limit wynosi 9 188 200 zł.

 

Księgi handlowe – dlaczego warto je prowadzić?

Ewidencja księgowa w formie księgowości pełnej dostarcza bardzo istotnych informacji przedsiębiorcy o sytuacji finansowej podmiotu. 

Księgi rachunkowe – z czego się składają?

 • dziennik,
 • księgę główną,
 • księgę pomocniczą,
 • zestawienie obrotów, a także sald umieszczonych w księdze głównej, zestawienie sald na kontach pomocniczych,
 • wykaz składników pasywów i aktywów (inwentarz).

📜 Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego w Warszawie:
▸ profesjonalne prowadzenie księgowości (pełna księgowość, uproszczona księgowość)
▸ obsługa kadrowo-płacowa
▸doradztwo podatkowe
▸ rejestracja spółek
▸ wirtualne biuro Warszawa
▸ aktualizacja danych KRS