Pełna księgowość – limit 2022

Pełna księgowość to sposób ewidencji księgowej, który podlega szczególnym restrykcjom oraz zasadom związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Szczegółowa oraz rzetelna ewidencja księgowa obliguje często do nawiązania współpracy z biurem rachunkowym, które pomaga prowadzić pełną księgowość w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Ewidencja księgowa w formie pełnej księgowości to najbardziej rozbudowana forma rozliczania przychodów przedsiębiorstwa. Prowadząc ten rodzaj księgowości należy ewidencjonować każde zdarzenie gospodarcze pojawiające się w firmie.

Pełna księgowość – kto ma obowiązek prowadzić?

  • Spółki handlowespółki z o.o.spółki komandytowespółki komandytowo – akcyjnespółki handlowe (niezależnie od wysokości przychodu)
  • Jednostki, które funkcjonują na zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, przepisów o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ten obowiązek dotyczy wyżej wymienionych jednostek, niezależnie od wielkości przychodów.
  • Samorządy: gminy, powiaty, województwa.
  • Związki zawodowe oraz partie polityczne.
  • Jednostki i zakłady budżetowe oraz w przypadku funduszy celowych.
  • Osoby zagraniczne, oddziały i przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych.
  • Jednostki, które działają dzięki subwencjom i dotacjom.

Pełna księgowość – limit 2022

W określonych przypadkach pojawia się obowiązek prowadzenia pełnej księgowości po przekroczeniu limitu przychodów określonego w przepisach. W 2022 roku limit obligujący do prowadzenia pełnej księgowości wynosi 9 188 200 zł.


 

Zachęcamy do lektury wpisów:

 


Pełna księgowość w Warszawie – oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia pełnej księgowości firm (sprawdź ofertę pełnej księgowości)

Zapraszamy!