Opodatkowanie firm

Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość tego, że prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością opłacania podatków. W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania:
– opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego),
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności,
– karta podatkowa – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności.

Odpowiednia forma opodatkowania wpływa w decydujący sposób na wysokość przyszłego podatku oraz rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Forma uproszczona księgowości:
– karta podatkowa
– ryczałt
dopuszczalna tylko w niektórych przypadkach prowadzonych działalności.