Oferta uproszczonej księgowości

Nasze biuro rachunkowe w Warszawie oferuje kompleksową pomoc w zakresie prowadzenie uproszczonej księgowości. Decydując się na współpracę z naszą kadrą specjalistów mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie obowiązki podatkowe i księgowe zostaną dopełnione we właściwym terminie.

Podstawową formą uproszczonej księgowości jest Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Określona grupa przedsiębiorców ma również do wyboru ewidencje przychodów opodatkowanych ryczałtem. Dodatkowym wyborem dla przedsiębiorców jest również karta podatkowa, która dotyczy wąskiej grupy przedsiębiorców.

Księgowość prowadzona w formie uproszczonej z pewnością generuje niższe koszty niż w przypadku ksiąg rachunkowych. Ten sposób ewidencji księgowej koncentruje się na przychodach i kosztach.

Z uproszczonej księgowości mogą skorzystać  osoby fizyczne, a także prawie wszystkie spółki osób fizycznych, czyli spółki cywilne, jawne i partnerskie,  gdy osiągnięte w poprzednim roku obrotowym przychody nie przekroczyły równowartości w złotych kwoty 2 mln euro.

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu księgowości uproszczonej:

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oferta:

– Prowadzenie KPiR
– Prowadzenie rejestrów VAT
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
– Wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych.
– Składanie deklaracji i zeznań podatkowych-
– Sporządzanie deklaracji i rozliczanie właścicieli z ZUS
– Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
-Sporządzanie deklaracji VAT-UE

 

Ryczałt ewidencjonowany oferta:

– Prowadzenie ewidencji przychodów
– Prowadzenie ewidencji podatku VAT
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
– Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
– Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

Księgowość w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług przedstawimy po kontakcie z naszymi specjalistami.

 

Zapraszamy do współpracy:

22 378 12 27 || bok@ksiegowosc-w-warszawie.com.pl