Odpowiedzialność za szkody w ramach leasingu

Wszelkie kwestie dotyczące leasingu zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Dotyczy to również sytuacji, w których doszło do uszkodzenia przedmiotu umowy. Leasingodawca nie jest zazwyczaj odpowiedzialny za wady rzeczy, która oddawana jest w leasing osobie korzystającej, czyli leasingodawcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której do powstania wady doszło z winy leasingodawcy. W każdym innym przypadku to osoba korzystająca jest odpowiedzialna za sfinansowanie naprawy wszelkich usterek oprócz takich, które zaistniały w wyniku naturalnego korzystania z przedmiotu. Warto pamiętać, że w momencie podpisania umowy, uprawnienia z tytułu wady rzeczy przechodzą na leasingobiorcę. Oznacza to możliwość dochodzenia swoich praw z tytułu gwarancji.

Nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży z firmą, która sprzedała przedmiot leasingowy. W przypadku samochodów oferowanych przez firmy leasingowe są one zazwyczaj objęte serwisem autoryzowanych dealerów samochodowych. Możliwa jest darmowa naprawa usterek lub ewentualna wymiana na inny pojazd. Sytuacja wygląda inaczej jeżeli dojdzie do kradzieży samochodu lub wystąpi szkoda całkowita, czyli takie uszkodzenie pojazdu, przy którym koszty naprawy są większe od jego wartości. W takim przypadku umowa leasingowa wygasa o ile do tej sytuacji nie doszło z winy leasingodawcy. Po wygaśnięciu umowy, firma leasingowa może żądać od leasingobiorcy spłaty niezapłaconych dotychczas rat. Kwota ta zostaje pomniejszona o korzyści uzyskane przez leasingodawcę wynikające ze wcześniejszej spłaty. Duże znaczenia ma odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli leasingobiorcy dodatkowo zmniejszyć sumę pieniędzy, którą jest winien drugiej stronie umowy.